2015. júl 01.

Bemutatkoznak a nyertes iskolák

írta: Mosdófelújítás
Bemutatkoznak a nyertes iskolák

Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Bucsa Békés megye északi csücskében található. Halmozottan hátrányos és periférikus helyzetben lévő település. A hátrányos helyzet mind a társadalmi, mind gazdasági helyzet kedvezőtlen változásával magyarázható. A gazdasági válság következtében duplájára nőtt az aktív korú munkanélküliek aránya. A közmunka program beindításával a munkanélküliség aránya 28%-ról 10% alá csökkent. A családok nehéz anyagi körülmények között élnek. A munkavállalást nagymértékben nehezíti, hogy komolyabb foglalkoztatást biztosító üzem nem működik a községben, továbbá a munkaképes lakosok nagy részének képzettségi szintje alacsony, többnyire alapfokú. Középfokú, felsőfokú végzettséggel nem sok lehetőség van helyben elhelyezkedni.

A szülők társadalmi, motivációs helyzetéből adódóan iskolánkban magas a hátrányos helyzetű(50%) és halmozottan hátrányos helyzetű(20%) tanulók aránya. A többi tanulóval együtt, integráltan okozott sajátos nevelési igényű tanulók aránya 11%, a beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő tanulók aránya 16%. Intézményünk tanuló létszáma 200 fő.

bemutatkoza_s.jpg

A családok mindennapi megélhetési gondokkal küszködve művelődésre, szórakozásra, kirándulásra nem tudnak pénzt fordítani. Támogatják az intézményt, hogy az iskolában adjunk gyermekeik számára lehetőséget változatos szabadidős programokról, szociális hátrányok enyhítésére, a továbbtanuláshoz szükséges követelmények elsajátítására.

A szülői igények kielégítése, és az iskolafejlesztés érdekében igyekszünk a pályázati lehetőségeket kihasználni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésével 2006-tól foglalkozunk MEFOP 2.1.5. pályázatnak köszönhetően. A MEFOP 3.1.4. pályázattal a kompetencia alapú oktatás került bevezetésre intézményünkben. A TIOP pályázattal IKT eszközök, interaktív táblák tanulói és pedagógus laptopok, tanulói tabletek segítik a korszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását ( csoportmunka, differenciálás, kooperatív oktatás, egyéni fejlesztés, projektek, stb.)

A pályázatoknak köszönhetően osztálytermeink új bútorokkal, mozgatható tanulói padokkal berendezettek. Az 1958-ban készült iskolát igyekszünk minden évben karbantartani. Nagyobb felújítási munkára 2006-ban, iskolatársulást ösztönző pályázattal került sor. Burkolatcserére, bejárati ajtók cseréjére, akadálymentesítésre és az iskolai könyvtár felújítására került sor. 2008-ban a régi ablakokat korszerű hő-és hangszigetelt ablakokra cseréltük ki. A vizesblokkot már szeretnénk felújítani, de eddig sem pályázati lehetőség nem volt, sem saját költségvetésünkből nem tudtuk megvalósítani, ezért örülünk nagyon az Unilever támogatásának.

Szólj hozzá

iskola felújítás Bucsa mosdófelújítás iskola felújítás